En blogg om bedre beslutninger

Hva er problemet?

Rammer. (Foto: Uppy Chatterjee/Flickr)

Rammer. (Foto: Uppy Chatterjee/Flickr)

For å kunne samle inn relevant informasjon, må vi finne ut hvilket spørsmål beslutningen skal svare på.

Siden det ikke er grenser for hvor stort og komplekst et problem kan gjøres, har vi i de fleste tilfeller behov for å forenkle. Det gjør vi gjennom å velge en probleminnramming som framhever visse aspekter ved problemet på bekosting av andre.

Hjemme hos oss er det nå over ti år siden sist vi kjøpte en familiebil. På det tidspunktet ventet vi vårt andre barn, og vi var opptatt av å ha en sikker bil med god plass til barnevogna. Helst skulle den kunne lempes inn uten å måtte demonteres. Dessuten måtte bilen være god på vinterføre, slik at den kunne klare den bratte oppkjørselen foran huset. Vi hadde hatt en Honda CR-V som oppfylte alle disse kravene. Vi reduserte derfor problemet til å handle om hvilken farge det skulle være på vår nye CR-V.

I dag er bilen moden for utskifting. Barna vil gjerne at vi kjøper en sjuseter slik at venner kan bli med på tur. Jeg vil gjerne ha mer kjørekomfort. Samtidig har vi nå en liten el-bil som fungerer supert til henting og levering i nærmiljøet. Trenger vi da egentlig en ny familiebil, eller kan vi leie når vi skal på tur? Hva er fornuftig for familiens økonomi? Og hva med miljøhensyn?

Som du skjønner, er er det andre og konkurrerende beslutningsinnramminger vi skal ta stilling til denne gangen. Noen av dem (f.eks. økonomi og miljø) kunne også vært relevante forrige gang, men ble mer eller mindre ignorert den gangen. Hadde jeg virkelig vært interessert i bil, ville det åpenbart blitt enda mer komplekst. Men én ting er sikkert: Definisjonen av problemet styrer hvilken informasjon som skal samles inn.

10 beslutningsfeller
1. Å stupe i det
2. Definisjonsfella
3. Bekreftelsesfella
4. Skråsikkerhetsfella
5. Tommelfingerfella
6. Å skyte fra hofta
7. Gruppetenking
8. Ikke lære av erfaring
9. Ikke måle resultater
10. Ikke forbedre seg

Slik er det på alle livets områder. En helt yrkesgruppe jobber med å styre våre fortolkningsrammer. PR-arbeidere sorterer perspektiver og fakta for å få journalister og politikere til å forstå problemet slik deres oppdragsgivere har interesse av.

På jobben vil vi oppleve at ulike yrkesgrypper (produksjon, marked, økonomi) forstår et problem på ulike måter. I en forhandling handler det ofte om å overtale motparten om hvilken probleminnramming som er mest relevant.

Dette handler med andre ord både om makt og mestring. Vi trenger slike rammer for i det hele tatt å kunne ta stlling til ulike alternativ. Samtidig kan vi risikre å løse feil problem om vi velger den første forståelsen som dukker opp.

For å unngå definisjonsfella kan du selv forsøke å formulere problemet så nøytralt du klarer på flere forskjellige måter, eller spørre (så åpent som mulig) hvordan venner eller kolleger forstår det du skal ta stilling til. Og selvsagt: glem ikke å stille Spice Girls-spørsmålet! Det kan guide deg til den problemdefinisjonen som er mest relevant for deg.

Etter at du har valgt en tilnærming, kan det også være fornftig å stoppe opp senere i beslutningsprosessen og spørre deg selv om du har fått ny informasjon som gir grunn til å tenke nytt om hva som egentlig er problemet.

Forrige: Å stupe i det <-> NesteBekreftelsesfella

Kilder/lesetips:

Lai, Linda (2012). De skjulte beslutningsfellene. Ukeavisen Ledelse, nr. 28, s. 13-16.

Russo, J. Eward og Paul J.H. Schoemaker (1989). Decision Traps: The Ten Barriers to Decision-Making and How to Overcome Them. New York: Doubleday.