En blogg om bedre beslutninger

Bør jeg låne eller spare når rentene er så lave?

Til bekymring for fattig og for rik (Foto: David Muir/Flickr)

Til bekymring for fattig og for rik (Foto: David Muir/Flickr)

Jeg bestemte meg for å kjøpe drømmebilen. Den var pent brukt og hadde gått lite. Riktig nok kostet den litt mer enn budsjettet, men det er jo så lave renter.

Jeg er ikke alene om å la meg lokke til å tenke slik. Nordmenn har økt gjelda den siste tida. Sjefsøkonom Jan L. Andreassen mener vi opplagt burde tenkt motsatt og heller spart mer når renta er så lav:

«Når man får tenkt seg litt om, er det egentlig er det ganske opplagt at lave renter gir økt, ikke redusert sparebehov bare man makter å se langt nok frem. Større behov for å spare i aksjer. En erkjennelse som kanskje først kommer etter at folk flest har økt sitt gjeldsfinansierte forbruk, og bevilget seg selv en runde på byen, som den første primale reaksjon på rentekutt.

Men sparingen vil nok øke etter en tid. Etter at bondeangeren har festnet seg, og folk forstår at de lave rentene, som jo avspeiler en verden med lav økonomisk vekst og minimal inflasjon, er en trussel mot deres langsiktige levestandard.»

Han strør litt ekstra salt i såret med å nevne at vi kan se langt etter reelle lønnsøkninger – og at pensjonene sannsynligvis også blir magrere med årene. Her gjelder det å se langt fram og være fornuftig.

Men selv om den økonomiske logikken kan være opplagt, er det kanskje ikke direkte intuitivt at det er mest smart å spare når bankinnskudd ikke gir avkastning, heller ikke at mer usikre tider gjør at vi bør ta større risiko og spare i aksjer.

Likevel han har selvsagt rett. Et lite ekstra-råd fra meg er å spare i indeksfond, slik at du får redusert både risikoen og gebyrene til meglerne. Dette skal jeg skrive mer om senere.

Etter å ha stilt meg selv Spice Girls-spørsmålet i denne situasjonen, er konklusjonen at jeg ønsker å finne litt balanse i livet: Jeg har tegna autogiro-avtale med faste innskudd i to forskjellige indeksfond. Og så vi jeg leve litt. Nå tar jeg meg en biltur!