En blogg om bedre beslutninger

Loven om stø kurs

Newtons lover på latin.

Newtons lover på latin.

Skal vi fortsette som planlagt, eller velge et annet mål? Kanskje returnere til utgangspunktet?

Dette er pilotens tredje beslutningspunkt, en vurdering som også er relevant for andre typer prosjekter, men ikke alltid like enkelt å gjennomføre i praksis. Newtons første lov fra fysikken fungerer forunderlig godt også på organisasjoner:

«Alle legemer bevarer sin tilstand av ro eller jevn bevegelse i en rett linje, dersom det ikke blitt tvunget til å endre denne tilstand av krefter som blir påført.»

Flyet fortsetter rett fram om ikke piloten beveger rorene, med mindre det blir påvirket av ytre forhold som vær og vind. Organisasjoner har også en tendens til å fortsette som før med mindre de blir påvirket av ytre forhold som for eksempel en krise.

Pilotens seks beslutningspunkter
1. Skal vi starte?
2. Skal vi ta av?
3. Skal vi fortsette eller velge et annet mål?
4. Skal vi starte nedstigningen?
5. Skal vi starte innflygningen?
6. Skal vi lande?
Se også:
10 beslutningsfeller

Denne formen for sosial treghet (inertia) eller stiavhengighet (path dependency) som vi også så på i forrige beslutningspunkt kan nettaviser være et godt eksempel på. De har mer eller mindre holdt på med det samme konspet i 20 år, og fortsatt er det bare noen få som har klart å gjøre det til en ordentlig butikk. De aller fleste tenker at det bare kommer til å ta litt mer tid og koste litt mer penger enn planalgt. Og så ordner det seg til slutt.

Slik fortsetter de nå på tredje tiåret, uten å gjøre annet enn å irritere seg over at konkurransebildet stadig endrer seg. Google, Facebook og andre nye fenomener ser ikke ut til å representere store nok kriser til at kursen endres.

Her har vi en bransje der det er på høy tid å stille Spice Girls-spørsmålet på nytt for å få avisenes digitale aktiviteter inn på et fornuftig spor.

Piloten vil omtrent midtveis i en flygning vurdere om forutsetningene for turen har endret seg slik at også målet må justeres. Både værforhold (ytre faktorer) og helsetilstanden til bestening og crew (interne faktorer) spiller inn på beslutningen om å fortsette som planlagt, velge en alternativ destinasjon eller returnere til utgangspunktet.

Dersom dette ikke gjøres i form at et planalgt beslutningspunkt, vil resultatet bli stø kurs.

 

Lesetips:

Krumsvik, Arne H. (2012). Hvorfor det er så vanskelig å tjene penger på nettjournalistikk? I M. Eide, L. O. Larsen & H. Sjøvaag (red.), Nytt på nett og brett: Journalistikk i forandring (s.55-69). Oslo: Universitetsforlaget.

Krumsvik, Arne H. (2012). Medieteknologi og strategier for journalistikk. I K. S. Orgeret (red.), Norske Medier – journalistikk, politikk og kultur (s. 113-133). Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

One thought on “Loven om stø kurs
  1. Pingback: Lytterne vinner, radiobransjen taper på digitaliseringen | Bestem deg!