4-spørsmålsprøven om det vi tenker, sier og gjør

Rotary samler ledere fra over 200 land som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Rotary samler 1,2 millioner ledere fra over 200 land som ønsker å fremme høye etiske normer i alle yrker.

Mange yrker har etiske regler vi kan støtte oss til for å ta bedre beslutninger. For eksempel har pressefolk Vær Varsom-plakaten. Da jeg jobbet som journalist, hadde vi en liten lommeutgave av denne etiske plakaten som vi kunne slå opp i der og da om vi var i tvil.

Andre etiske normer er mer allmenngyldige. I dag forsøker jeg å bruke 4-spørsmålsprøven om det vi tenker, sier og gjør:

  1. Er det sant?
  2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
  3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
  4. Vil det være til beste for alle det angår?

Denne testen ble formulert i 1932 av en amerikansk bedriftsleder som skulle redde en stor distribusjonsvirksomhet fra konkurs. Hans idé var at dersom alle som jobbet i bedriften tenkte riktig, ville de også gjøre de riktige tingene. Han lyktes både med å endre bedriftskulturen og å redde selskapet. Gjennom hans engasjement i Rotary ble testen spredt videre, og i dag er den en etisk rettesnor for 1,2 millioner ledere i over 200 land.

Prøv gjerne denne testen når du skal bestemme deg, og se hvordan den kan bidra til en bedre beslutning.

Tirsdag 10. mars arrangeres konferansen På Rett Spor i Oslo. Den bygger på denne tankegangen og handler om verdiforankret bedriftskultur og samfunnsansvar.

PS: Selv er jeg medlem i Oslo Rotary Klubb.